Sztuka a nowe spojrzenie na tradycję: Wykorzystanie dziedzictwa w twórczości artystycznej

1. Sztuka jako refleksja nad tradycją Sztuka od wieków stanowiło narzędzie, które pozwalało na refleksję nad tradycją i przekazywanie jej dalej. Sztuka zawsze pełniła ważną rolę w kontekście tradycji. Od czasów starożytnych artystyczne wytwory służyły do przemyśleń nad dziedzictwem kulturowym oraz do przekazywania go kolejnym pokoleniom. Przez swoją uniwersalność, sztuka pozwala na eksplorację i interpretację …