Sztuka jako forma terapii - odkryj moc twórczego wyrażania emocji

Rola sztuki w terapii Sztuka od wieków była wykorzystywana jako narzędzie do wyrażania emocji i przetwarzania traum. Od zarania dziejów sztuka stanowiła potężne narzędzie, umożliwiające nam wyrażanie naszych najgłębszych emocji oraz przetwarzanie traum. Bez względu na epokę czy kulturę, twórczość artystyczna pozwala nam sięgnąć do głębszych warstw naszej psychiki, odkrywając nieznane dotąd obszary naszego wnętrza. …