Literatura i teatr

Literatura grecka rozwijała się początkowo tylko w postaci mówionej, uprawiana przez wędrownych poetów (aojdów). Historycy twierdzą, iż Homer był autorem dwóch pierwszych greckich arcydzieł Iliady i Odysei. Utwory te zostały spisane ok. VIII w. p.n.e. i cieszyły się wielką popularnością wśród Greków. Obok Homera, popularnym poetą był również Hezjod, którego największym dziełem była Teogonia. Wśród …

Pochodzenie człowieka

Pochodzenie człowieka jest jedną z najbardziej intrygujących tematów ludzkości. W nauce na ogół przyjmuje się teorię ewolucji, którą stworzył w 2. połowie. XIX wieku Anglik, Karol Darwin. Dla badacza dziejów najważniejsze pytanie dotyczy początków kultury, bo właśnie jej przejawy są przedmiotem badań historii i nauk pokrewnych na tym etapie rozwoju ludzkości. Naukowcy są na ogół …