Najważniejsze prądy artystyczne w historii sztuki

1. Renesans Charakteryzuje się odkrywaniem nowych technik malarskich, takich jak perspektywa czy chiaroscuro. Renesans był okresem intensywnego rozwoju sztuki, który charakteryzował się odkrywaniem nowych technik malarskich. Artyści renesansu eksperymentowali z perspektywą, co pozwalało na tworzenie iluzji głębi przestrzennej na płaskim obrazie. Ponadto, wykorzystywali efekt chiaroscuro, czyli kontrastujące światło i cień, aby nadawać obrazom trójwymiarowości i …