Sztuka a zrównoważony rozwój: Nowe wyzwania dla artystów

Wprowadzenie Krótka definicja zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada harmonijną równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Oznacza to, że postęp społeczny i gospodarczy nie powinien odbywać się kosztem środowiska naturalnego ani jakości życia ludzi. Rola sztuki w społeczeństwie Sztuka odgrywa ważną rolę w społeczeństwie, ponieważ jest nośnikiem idei, emocji i przekazów społecznych. …