Sztuka a transformacja: Nowe oblicza artystycznej ewolucji

Wprowadzenie Związek sztuki z procesem transformacji. Sztuka od wieków odgrywała istotną rolę w procesie transformacji społecznej i kulturowej. Twórczość artystyczna często stanowiła odzwierciedlenie zmian zachodzących w danej epoce. Przez sztukę, ludzie wyrażali swoje emocje, idee i wartości, tworząc w ten sposób nowe spojrzenie na świat. Artystyczne dzieła mogą być również narzędziem inspiracji i motywacji do …