Wielcy mistrzowie malarstwa - przewodnik po ich życiu i twórczości

1. Renesans Leonardo da Vinci - geniusz epoki renesansu Leonardo da Vinci był nie tylko malarzem, ale także inżynierem, naukowcem i filozofem. Jego niezwykłe umiejętności artystyczne przekraczały granice epoki renesansu. Znany jest przede wszystkim z obrazu Mona Lisa oraz Ostatnia Wieczerza. Jego prace cechuje doskonałe opanowanie perspektywy, precyzja i delikatność szczegółów. Michelangelo Buonarroti - artysta …

Sztuka w dobie cyfrowej rewolucji: Nowe wyzwania dla artystów

1. Sztuka a technologia Wpływ nowych technologii na sztukę Nowe technologie wprowadziły wiele zmian w świecie sztuki. Artystom przyszło zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak dostępność internetu, narzędzia cyfrowe czy zmieniające się preferencje odbiorców. Te zmiany otworzyły nowe możliwości dla artystów, ale także stworzyły nowe problemy, takie jak piractwo czy trudność w zyskaniu rozpoznawalności. …

Złote lata renesansu: Sztuka i nauka w epoce wielkich odkryć

Wprowadzenie do renesansu Definicja i okres trwania renesansu Renesans to epoka, która rozkwitła w Europie w XV i XVI wieku. Charakteryzowała się odrodzeniem zainteresowania nauką, sztuką i kulturą antyczną. Trwał około 200 lat, wpływając na wiele dziedzin życia społecznego. Kontekst historyczny i społeczny Renesans nastąpił po średniowieczu, który był okresem ciemności i stagnacji. Odkrycia geograficzne …

Sztuka romańska

Na bazie wzorów rzymskich, karolińskich, bizantyjskich, powstał w czasach średniowiecznych styl zwany romańskim. Choć termin „sztuka romańska” wprowadzono w XIX wieku, to sam styl pojawił się w XI wieku i trwał do połowy XIII. Warto wspomnieć, że nie rozwijał się on wszędzie w tym samym czasie. Początkowo pojawił się na terenie Francji, a dzięki kupcom …

Państwo perskie

Po upadku państwa syryjskiego na przełomie VIII i VII w. p.n.e. tereny Wyżyny Irańskiej dostały się pod panowanie Medów. Jednym z zależnych od nich plemion byli Persowie. Szybki rozwój potęgi perskiej nastąpił za panowania króla Cyrusa II z perskiej dynastii Achemenidów, który pokonał Medów i zajął ich stolicę - Ekbatanę. Następnie podbił Azję Mniejszą i …

Sztuka Baroku

Sztuka baroku powstała we Włoszech. Trwała od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Wyróżniamy kilka podokresów baroku: barok wczesny, dojrzały i późny. W okresie schyłku epoki renesansu w miejsce ułożonego życia i ogólnej harmonii, a także tolerancji religijnej pojawiły się objawy niepokoju. W miejsce ideałów renesansowych pojawiło się nowe zapatrywanie na wartości. …

Starożytna Grecja

Grecja, rozumiana jako kraina geograficzna, w przeciwieństwie do terenów Bliskiego Wschodu nie posiada wielkich rzek, przy których powstawały pierwsze państwa. Około 30% terytorium stanowią tereny nadające się pod uprawę ziemi, reszta to góry, nieużytki i pastwiska. Ziemia jest dosyć bogata w rudy metali: żelaza, ołowiu, srebra. W starożytności bogactwem był marmur i glinka do wyrobu …

Malarstwo klasycystyczne

Podstawy sztuki klasycznej, jej koncepcja piękna, zasady kompozycji, wypracowane zostały w Antyku, w Starożytnej Grecji. Obrazują je dzieła Myrona, Polikleta czy Fidiasza. Wskrzeszenie myśli antycznej nastąpiło w renesansie, w sztuce Leonarda da Vinci czy Rafaela. Następnie, w XVII wieku, do idei antycznych powrócili artyści angielscy i francuscy. Klasycyzm trwał od około 1750 do około 1800 …

Starożytny Egipt

W początkowym okresie Egipcjanie osiedlali deltę Nilu i oazę Fajum, z czasem rozprzestrzenili się na całą dolinę. Egipt Dolny obejmował deltę rzeki, a Egipt Górny sięgał od początków delty do pierwszej katarakty. W większości świetność Egiptu opierała się na rolnictwie wykorzystującym okresowe wylewy Nilu, w czasie których rzeka nanosiła żyzne gleby aluwialne. Poprzez stosowanie rozbudowanego …

Tragedia i komedia

W V w. p.n.e. w Atenach ukształtowały się dwa podstawowe gatunki dramatu - tragedia i komedia. Sztuki te odgrywano w amfiteatrach, a aktorami mogli być wyłącznie mężczyźni. Okazjami do wystąpień były tylko kilka razy w roku imprezy na cześć Dionizosa. Miały one charakter zawodów, w których aktorzy byli zawodnikami, a przyszli widzowie odgrywali rolę sędziów. …